header image

Flag GreatBrittain English

Centered Riding

Wat is Centered Riding?

Centered Riding is oorspronkelijk ontwikkeld door Sally Swift en is een unieke manier om de principes van het klassieke rijden te leren. Het werkt met een gewaarwording van het lichaam en balans hetgeen resulteert in een harmonieus samengaan van ruiter en paard.

Het is niet een nieuwe manier van rijden of een andere discipline op zich, maar het is een gereedschap dat kan worden gebruikt bij alle bestaande discipline's. Centered Riding onderwijst en legt het hoe en waarom uit.

Gebaseerd op de kennis van de menselijke anatomie, de anatomie van het paard, de bio-mechanica, en de balans en beweging, vergroot Centered Riding gewaarwording en begrip van het lichaam. Dit helpt de ruiter om oude bewegingspatronen te vervangen door nieuwe, waardoor paard en ruiter de kans krijgen vrijer te bewegen en het prestatieniveau aanmerkelijk te verbeteren.

Een ruiter moet leren hoe het eigen lichaam en het lichaam en de geest van het paard functioneren om alle afzondelijk aangeleerde capaciteiten en mogelijkheden zodanig te verbeteren, dat ze in een gezamenlijke balans beter presteren dan wanneer ze min of meer afzonderlijk blijven werken.

De fundamenten van centered Riding

Centreren

Ons centrum bevindt zich in het laagste deel van onze pelvis net voor de vijfde lumbale wervel. Alle bewegingen zoals bijvoorbeeld wenden of een halve ophouding etc., beginnen vanuit dit centrum.

Ademhaling

Ademhalen kan geschieden op verschillende manieren

 • door het optillen van het bovenste deel van de ribben: borst-ademhaling
 • door de zijden van van de thorax te verwijden: rib-ademhaling
 • door het verlagen en vlak maken van onze grootste ademhalingsspier, het diafragma: buik-ademhaling
 • totale ademhaling
 • energie richten door middel van ademhaling

Zachte ogen

De omgeving gewaar zijn zonder op iets speciaal te focussen

 • Harde ogen: focussen op een specifiek object, veroorzaakt spanning in het lichaam en stoort de ademhaling
 • Zachte ogen: stellen in staat gewaar te zijn van de omgeving en staan toe alle zintuigen te gebruiken, zodat er sprake is van een totale gewaarwording zonder te focussen. Terwijl je gelijkertijd een helder en onderscheiden plan hebt dat je stellig tot uitvoering brengt.

Bouwblokken

Bouwblokken moeten zich op hun plaats bevinden om de ruiter in staat te stellen in balans te rijden en in een powerpositie te zijn zonder kracht te hoeven gebruiken. Je zult sterk zijn zonder kracht nodig te hebben. (oosterse gevechtskunsten , Tai Chi).

Foto: centered riding
 • Bovenste Blok
 • Midden Blok
 • Lage Blok

Gronden

 • Een gewaarwording van verbinding met de grond
 • Essentieel om op alle momenten om bij jezelf te blijven (gegrond zijn )

Het doel van Centered Riding

Het leidt tot een gewaarwording van de juiste houding en balans tijdens alle uitgevoerde bewegingen van ruiter en paard.

Designed by: Jowebz